Agro eco project

Osnovna delatnost privrednog društva za inženjering i konsalting „AGRO ECO PROJECT“ doo Beograd je pružanje stručnih, naučnih i tehničkih usluga u oblasti poljoprivrede, rudarstva i zaštite životne sredine. Agro eco project u navedenim oblastima bavi se projektovanjem, inženjeringom, konsaltingom, posredovanjem, trgovinom kao i proizvodnjom. Koncept privrednog društva zasniva se na staroj izreci “na znanje, do znanja” što znači angažovanje i spajanje eksperata u navedenenim oblastima primenjujući nova tehničko-tehnološka rešenja.

Proizvodi na bazi zeolita

zeolitAgro eco project se izmedju ostalog bavi i proizvodnjom širokog spektra proizvoda na bazi zeolita, koji nalaze svoju primenu kako u biljnoj i industrijskoj proizvodnji, tako i u zaštiti životne sredine i stvaranju optimalnih uslova za uzgoj domaćih ljubimaca. Klikom na neki od proizvoda u galeriji možete saznati više.

 

Eco Zeo

Eco Zeo Flowers

Mineralni dodatak na bazi zeolita za cvećarstvo

Saznajte više...

Eco Zeo Fruits

Mineralni dodatak na bazi zeolita za voćarstvo i vinogradarstvo

Saznajte više...

Eco Zeo Vagetables

Mineralni dodatak na bazi zeolita za povrtarstvo

Saznajte više...

Zeo Adsorb oil

Zeolit za upijanje ulja, naftnih derivata i ugljovodonika

Saznajte više...

Zeo Adsorb

Sredstvo za poboljšanje radnih ambijentalnih uslova

Saznajte više...

Zeo Terrarium Subrstrat

Sterilni supstrat za terarijum

Saznajte više...

Zeo wather cleaner

Sterilni prečistač akvarijumske vode

Saznajte više...
eco_zeo.jpg

Poručite

  Tel: 060 123 456

Inžinjering i konsalting

Inžinjering i konsaltingKonsalting u oblasti sudskih tumačenja o bonitetu poljoprivrednog zemljišta.

Stručna pomoć u oblasti podizanja višegodišnjih voćarsko vinogradarskih zasada po sistemu „ključ u ruke“ kroz definisanja fizičko-hemijskih karakteristika zemljišta, tehnologije sadnje i gajenja, đubrenja i navodnjavanja poljoprivrednih kultura, zasnovan na novim savremenim konceptima.

Inženjering u oblasti dekontaminacije i čišćenja površinskih voda od zagađenja koje je posledica akcidenta, čišćenje naftnih mrlja i drugih zagađivača na zemljištu, u površinskim vodama kao i ostala specijalizovana čišćenja i saniranja životne sredine.

Inženjerske usluge i tehničko savetovanje (elaborati, studije, projekti) u oblasti poljoprivrede, rudarstva, mašinstva i zaštite životne sredine.

Inženjering i konsalting u oblasti odvodnjavanja i ispumpavanja u rudarstvu, istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina.

Inženjering i konsalting u transferu novih tehnologija stabilizacija i vezivanje lako lebdećih čestica deponija pepela, peska i drugih materijala.

Inženjering i konsalting u transferu novih tehnologija rekultivacije i sanacije deposola peska, pepela i flotacijske jalovine primenom prirodnih organo-mineralnih stimulatora.

Pružanje uslužnih delatnosti i saveta u gajenju useva i zasada (priprema zemljišta, setva i podizanje zasada, redovna nega useva i zasada, zaprašivanje useva i zasada, orezivanje voćaka i vinove loze, rukovanje opremom za navodnjavanje i odvodnjavanje) tj. Održavanje poljoprivrednih površina u optimalnom poljoprivrednom i ekološkom stanju.

Sunlight Media - web dizajn studio

Projektovanje

ProjektovanjeProjektovanje u oblasti kompleksne zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta, sanaciji, rekultivaciji i revitalizaciji degradiranih zemljišnih površina narušeni rudarskim radovima, deponovanjem materijala različitog porekla i sastava. Projektovanje u oblasti odlaganja i tretmana pre odlaganja čvrstog i neopasnog otpada kao i tretman organskog otpada. Projektovanje u oblasti odvodnjavanja poljoprivrednih i rudarskih površina kao i navodnjavanje poljoprivrednih, sportskih i rekreacionih površina. Projektovanje sistema za biološku, hemijsku i fizičku obradu/prečišćavanje otpadnih i zagađenih voda.

Izrada svih vrsta elaborata, studija i projekata u oblasti procene uticaja na životnu sredinu.

Posredovanje i trgovina

Ugovaranje, posredovanje i trgovina na veliko uz naknadu. Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija uključujući đubriva kao i industrijsku opremu.

Trgovina na veliko poljoprivrednim proizvodima kao što su: semenje i hrana za životinje, cveće, sadnice i lukovice, sveže i konzervisano voće i povrće.

eco_zeo.jpg

060 71 300 30

info@agroecoproject.com