Biljna proizvodnja

 

ECO ZEO flower

 

Prirodni mineralni oplemenjivač supstrata

ECO ZEO flowers napravljen je od zeolite visokog kapaciteta jonske izmene (> 150 meq/100 g) koji je posebnim tehnološkim procesom oplemenjen i modifikovan. Proizvodnja cveća u savremenom sistemu zaštićenog korenovog sistema nemože se zamisliti bez dobro izbalansiranog hemijskog sastava hranljivih materija, optimalne vlažnosti i dobrih fizičkih osobina supstrata. ECO ZEO flowers otklanja navedene probleme u cvećarstvu jer zahvaljujući specifičnoj strukturi zeolita, veze i odnosa sa makro i mikro elementima stvara optimalne uslove. Proizvod je namenjen za proizvodnju rasada, proizvodnju jednogodišnjih i višegodišnjih cvetnica i necvetnica, gajenju sobnog i vrtnog cveća. Korišćenjem ovog proizvoda ostvaruje se najbolja interakcija između biljke i hranljivog supstrata optimizirajući režim ishrane i oksido-redukcione procese. ECO ZEO flowers dodaje se svim vrstama organskih materija za gajenje cveća: gotovim supstratima, tresetu, kompostu, glistenjaku, zemlji za cveće kao i zemljištu za gajenje cveća.

Ovim proizvodom postiže se veća klijavost semena, masa korenovog sistema, ujednačenost biljaka, adaptabilnost, intenzivira rast, brojnost novoformiranih cvetova. Povećava se tolerantnost prema stresnim toplotnim kolebanjima, biljnim gljivičnim i bakteriološkim bolestima kao i štetočinama.

Upotreba: U cvećarstvu koristi se u količini od 20-30 % (volumnih) kao dodatak organskim materijama: gotovom supstratu, tresetu, glistenjaku, kompostu, zemlji za cveće pri pripremi supstrata. U zavisnosti od plodnosti zemljišta primenjuje se u količini od 1-2 kg/m2 u otvorenom ili zaštićenom prostoru.

Pakovanje: 2 i 20 kg

Rok upotrebe: neograničen

Čuvanje: U suvim i zatvorenim prostorijama

 

ECO ZEO fruit


Prirodni mineralni oplemenjivač supstrata

ECO ZEO fruits napravljen je od zeolita visokog kapaciteta jonske izmene koji je posebnim tehnološkim procesom pripreme i obrade, oplemenjen i modifikovan za sadnju svih vrsta voćaka i vinove loze. Zeolit zahvaljujući, specifičnoj strukturi, stepenu čistoće i uspostavljene veze sa makro i mikro elementima stvara otimalne fizičko-hemijske uslove za razvoj višegodišnjih biljaka. Koristi se kao dodatak pri sadnji voćaka i vinove loze kao i u proizvodnji kalemova i reznica. ECO ZEO fruits namenjen je za voćare koji se profesionalno ili iz hobija bave proizvodnjom. Ovaj proizvod omogućava održavanje optimalnog režima ishrane, vlage u zemljištu kao i regulisanju fizičko-mehaničkim osobina zemljišta u jamama za sadnju mladih voćarsko-vinogradarskih vrsta.

Pri sadnji voća i vinove loze povećava se prijem kalemova, rast i razviće korena i lastara. Doprinosi skraćenju intervala od sadnje do dobijanja prinosa. U periodu pune rodnosti povečava prinos i kvalitet voća i vinove loze ne utičući na remećenje odnosa sadržaja i ukupnih kiselina kao i nutritivnih elemenata.

Primena ovog proizvoda naročito je opravdana na zemljištima lakšeg mehaničkog sastava (peskovita) gde je stepen držanja vlage i hranljivih elemenata mali.

Upotreba: Dodaje su pri sadnji u količini od 0.5-1.5 kg po sadnom mestu ili 1-3 kg/m2 pri proizvodnji kalemova i reznica.

Pakovanje: 20 kg

Rok upotrebe: neograničen

Čuvanje: U suvim i zatvorenim prostorijama


ECO ZEO vagetable


Prirodni mineralni oplemenjivač supstrata

ECO ZEO vegetables napravljen je od zeolita visokog kapaciteta jonske izmene (> 150 meq/100 g) koji je posebnim tehnološkim procesom oplemenjen i modifikovan. Zeolit zahvaljujući, specifičnoj strukturi, stepenu čistoće i uspostavljene veze sa makro i mikro elementima stvara otimalne fizičko-hemijske uslove za razvoj biljaka. Sastav i količina hranljivih makro i mikro elemenata kao i veza sa zeolitom oplemenjuje supstrat, zemljište, i otklanja mogućnost njihovog ispiranja. Namenjen je za povrtare koji se profesionalno ili iz hobija bave proizvodnjom. Direktni efekti manifestuju se u većoj klijavosti semena, intenzivnom porastu i ujednačenosti rasada, rasta, rodnosti i prinosu biljaka u povrtarskoj proizvodnji. Korenov sistem biljaka i njegov habitus su razvijeniji i čvršći korišćenjem ovog proizvoda.

Indirektni efekti su povećanje tolerantnost biljaka prema bolestima, niskim temperaturama i mrazu. Utiče na povećanje sadržaja suve materije i vitamina, a smanjuje sadržaj nitrata, pesticida, teških metala u biljnom materijalu i gotovim proizvodima.

Upotreba: Koristi se za sve povrtarske kulture. U rasadničkoj povrtarskoj proizvodnji koristi se u količini od 20-30 % (volumnih) kao dodatak organskim materijama: humusu, tresetu, glistenjaku i kompostu u toku pripreme supstrata. U redovnoj povrtarskoj proizvodnji preporučuje se 1-3 kg proizvoda ECO ZEO vegetables po m2 površine zemljišta.

 

Pakovanje: 5 i 20 kg

Rok upotrebe: neograničen

Čuvanje: U suvim i zatvorenim prostorijama