ZEO WATER cleaner

Sterilni prečistač akvarijumske vode

Zeo Water CleanerProizvod na bazi mineralne sirovine, dobijen specijalnim tehnološkim procesom pripreme, obrade, modifikacije i sterilizacije zeolita. Namenjen je kao podloga za poboljšanje ambijentalnih uslova-kvaliteta vode u akvarijumu za sve vrste kućnih ljubimaca i biljaka koji se drže u akvarijumu stvarajući prirodnu biološku ravnotežu. Proizvod ZEO WATER cleaner doprinosi stvaranju boljih uslova za držanje riba, vodozemaca i biljaka u akvarijumskom prostoru jer adsorbuje neprijatne mirise, organske i neorganske nus produkte u postupku držanja i čuvanja kućnih ljubimaca (izlučevine i produkti raspadanja i truljenja nekonzumirane hrane), hlor, fosfate, toksične metale, smanjuje temperaturna kolebanja vode, produžava period zamene vode, smanjuje mogućnost nastajanja i razvoja algi i patogenih mikroorganizama (bakterija, gljiva). Korišćenjem ovog proizvoda stvaraju se optimalni uslovi za držanje akvarijumskih kućnih ljubimaca u ograničenim zatvorenim prostorima kakvi su akvarijumi jer preko 80 % bolesti nastaje zbog neadekvatnog kvaliteta vode. 

Upotreba: Proizvod ZEO WATER cleaner stavlja se sloju kao podloga u akvarijumu, količina proizvoda određuje se u zavisnosti od zapremine akvarijuma, vrste, broja i veličine kućnih ljubimaca koji se drži. Optimalna količina ovog proizvoda u akvarijumu je 100 g po litri akvarijumske vode. ZEO WATER cleaner upotrebiti nakon detaljnog pranja i dezinfikovanja akvarijuma.

Proizvod nije štetan za ljude, životinje i biljke.

Pakovanje: 1 i 2 kg

Rok upotrebe: neograničen

Čuvanje: U suvim i zatvorenim prostorijama

 

 


Sunlight Media - web dizajn studio

ZEO TERRARIUM substrat

Sterilni supstrat za terarijum

zeo terrarium substratProizvod na bazi mineralne sirovine, dobijen specijalnim tehnološkim procesom pripreme, obrade i sterilizacije zeolita. Namenjen je kao podloga-supstrat za poboljšanje ambijentalnih uslova svih vrsta kućnih ljubimaca koji se drže u terarijumu. Proizvod ZEO TERRARIUM substrat doprinosi stvaranju boljih uslova za držanje kućnih ljubimaca u malim terarijumskim prostorima jer adsorbuje neprijatne mirise i suvišnu vlagu, organske i neorganske nus produkte u postupku držanja i čuvanja kućnih ljubimaca (izlučevine i produkti raspadanja i truljenja nekonzumirane hrane), reguliše i smanjuje temperaturna kolebanja, smanjuje mogućnost nastajanja bolesti i razvoj raznih vrsta bakterija, gljiva i parazita. Korišćenjem ovog proizvoda stvaraju se optimalni uslovi za držanje kućnih ljubimaca u ograničenim zatvorenim prostorima kakvi su terarijumi. 

Upotreba: Proizvod ZEO TERRARIUM substrat stavlja se sloju kao podloga u terarijumu a debljina sloja određuje se u zavisnosti od zapremine terarijuma, vrste i veličine kućnog ljubimca koji se drži. Optimalna debljina sloja ovog proizvoda u terarijumima je od 1-2 cm. ZEO TERRARIUM substrat upotrebiti nakon detaljnog pranja i dezinfikovanja terarijuma.

Proizvod nije štetan za ljude, životinje i biljke.

Pakovanje: 2 kg

Rok upotrebe: neograničen

Čuvanje: U suvim i zatvorenim prostorijama

eco_zeo.jpg

060 71 300 30

info@agroecoproject.com