Pontoni za pumpe i pumpne stanice

Pontoni za pumpe i pumpne stanice

Agro Eco Project d.o.o. je u mogućnosti je da po Vašem zahtevu isporuči i postavi pontone za sve tipove potapajućih i centrifugalnih pumpi.

Pontoni su izrađeni od visokokvalitetnog HDPE napunjeni ekspadiranim polistirenom što omogućava veliku mehaničku i hemijsku otpornost, stabilnost i sigurnost plovila u korišćenju. Pontoni mogu biti kružnog ili četvrtastog oblika nosivosti od 100 do 2000 kg a po zahtevu i veći.

Pribor za kačenje pumpe izrađuju se prema tipu i modelu pumpe i mogu biti izrađeni od pocinkovanog čelika ili visokokvalitetnog prohroma.

PONTONI 2021 Agro Eco Project SRB: