Dizel pumpe

BBA „Bruin Buizen Apeldoorn“ je lider u proizvodnji profesionalnih dizel i električnih pumpi sa preko 67 godina iskustva u proizvodnji. BBA dizel i elektro pumpe su dizajnirane sa jasnim fokusom na pouzdanost, efikasnost i izdržljivost tako da je garantni period 4 godine.

Dizel pumpe

Dizel Agregati sa “DriveOn®” sistemom omogućavaju

  • Servisni interval od 1500 sati
  • 65% manje planiranog održavanja
  • 25% uštede na motornom ulju
  • Idealni fizički uslovi rada tokom održavanja

PREDNOST NAŠIH DIZEL I ELEKTRO PUMPI

RADNA KOLA visoke efikasnosti, izrađena su od visoko kvalitetnog hrom- čelika (42CrMo4) tako da se pumpe mogu koristiti za korozivne ili abrazivne tečnosti

Habajuća ploča se koristi u kombinaciji sa radnim kolom u E-stilu koja je opremljena samočistećim otvorima za sečenje. Lako se podešava spolja kako bi se osigurala maksimalna efikasnost pumpe u svakom trenutku.

Pouzdana MP serija vakum membranska pumpa. Vazdušno hlađenje, vodootporna i 100% bez prolivanja ulja sa e-prstenom. Kapacitet od 50 m3/h ili 100 m3/h.

Sigurnosni nepovratni ventil stvara savršeno zaptivanje. Integrisani veliki poklopac za inspekciju obezbeđuje lak pristup svim glavnim delovima.

PREDNOST NAŠIH DIZEL I ELEKTRO PUMPI

Velika uljna komora nudi optimalno hlađenje zaptivača. Komora za rasterećenje pritiska sprečava da tečnosti uđu u blok ležaja u svakom trenutku.

Sve kontrolne tačke, tačke za ispuštanje i čepovi za punjenje su lako dostupni i locirani na jednoj strani pumpe što je više moguće.

Modularni dizajn minimizira potrebu za delovima čime se smanjuju troškovi održavanja i olakšava održavanje.

Garancija od 4 godine, garancija pokriva pokriva godine ili sate rada šta god se prvo dogodi.

Dizel i elektro program pumpi osim stabilnih formi moguće je postaviti i na pokretne platforme ili prikolice tako da budu mobilne na točkovima.

DIZEL/ELEKTRO PUMPE

PT serija DIZEL/ELEKTRO PUMPI

Kapacitet Q (m3/h)35-190
Visina pumpanja H(m)20
Max krupnoća čestica (mm)30 -192
Snaga (kW)2.8-15

BA serija DIZEL/ELEKTRO PUMPI

Ova serija sa svojim modelima namenjena je odvodnjavanje, dreniranje, rudarstvo a može da radi i u kanalizacionim sistemima. Prema nameni i primeni BA serija poseduje modele koji su namenjeni za dreniranje, pumpanje na velikim visinama, pumpanje velikih kapaciteta i pumpanje vode sa visokim sadržajem mulja.

Drenaže

Kapacitet Q (m3/h) 32-345
Visina pumpanja H (m) 74
Max krupnoća čestica (mm) 82
Snaga (kW) 5.5-24

Pumpe za velike visine

Kapacitet Q (m3/h)100-1600
Visina pumpanja H (m)85-210
Max krupnoća čestica (mm)86
Snaga (kW)45-700

Pumpe velikog kapaciteta

Kapacitet Q (m3/h)2700-7800
Visina pumpanja H (m)22-46
Max krupnoća čestica (mm)145
Snaga (kW)190-350

Pumpe za mulj (BV)

Kapacitet Q (m3/h)265-1750
Visina pumpanja H (m)19-48
Max krupnoća čestica (mm)125
Snaga (kW)22-190

B SERIJA

Samousisne električne pumpe su idealne za pumpanje blago kontaminiranih tečnosti sa ili bez čvrste materije. Koriste u sistemima gde punjenje ponekad može biti teško i gde obična centrifugalna pumpa ne radi.

Kapacitet Q (m3/h)21-600
Visina pumpanja H(m)15-62
Max krupnoća čestica (mm)80
Snaga (kW)1.1-37