Kanalizacione pumpe

Kanalizacione pumpe sa seckalicom

Potapjuće pumpe dizajnirane su za upotrebu u kanalizacionim sistemima i različitim fazama tretmana otpadnih voda i industriji.

Mehanizam za seckanje, „seckalica“ vlaknaste materijale usitnjava na sitne komade kako bi se sprečilo začepljenje koje bi se dogodilo na običnoj pumpi.

Mehanizam za seckanje izrađen je od volfram-karbida i sastoji se od helikoptera sa vrhom na svaku lopaticu poluotvorenog radnog kola.

Karakteristike

  • Izlaz : 50 – 100 mm

  • Motor : 0.4 ~ 3.7 kW, 2-polni motor

  • Tip radnog kola: Radno kolo sa poluotvorenim kanalom

Karakteristike: Upotreba mehanizma za rezanje i seckanje od legure volframovog karbida za rezanje vlakana i sprečavanje začepljenja.

 

KANALIZACIONE PUMPE SA ZATVORENIM TIPOM RADNOG KOLA

Pumpe dizajnirane za propuštanje čvrstih materija prečnika 76 mm bez začepljenja, ova serija koristi jednokanalno zatvoreno radno kolo za efikasano i pouzdano pumpanje sirove kanalizacije.

Ova serija ima visoku efikasnost, ne začepljuje se, ima dug životni vek i štedi energiju.

Serija je pogodna za primenu u prepumpavanju primarne komunalne i industrijske sisteme otpadnih voda.

Karakteristike

  • Izlaz : 80 – 150 mm
  • Motor : 3.7 ~ 22 kW, 4-polni motor

 

Karakteristike: Prolazak čvrstih materija prečnika 76 mm bez začepljenja

KANALIZACIONE PUMPE SA VORTEX TIPOM RADNOG KOLA

Ova serija pumpi odlikuje se vorteks tipom radnog kola u kombinaciji sa širokim kućištem pumpe. Rotacija radnog kola proizvodi vrtložno, centrifugalno dejstvo između radnog kola i kućišta pumpe.

Ovo omogućava da se velike čvrste materije i vlaknasta materija ispumpaju bez prepreka, što dovodi do manjeg habanja radnog kola i dužeg veka trajanja pumpe.

Karakteristike

  • Izlaz : 50 – 100 mm
  • Motor : 0.4 ~ 7.5 kW, 2-polni motor

 

Karakteristike: Vrtložno dejstvo omogućava brzo i efikasno ispumpavanje čvrstih i vlaknastih materija.

KANALIZACIONE PUMPE SA VORTEX TIPOM RADNOG KOLA I AGITAOROM

Pumpe ove serije opremljene su mešalicom-agitatorom koji prisilno meša fluid za lak i efikasan prenos mulja, peska, blata što predstavlja jedinstvenost na našem tržištu.

Mešalica sprečava vazdušne čepove koji se mogu stvoriti na pumpama sa “Vortex” radnim kolom.

Karakteristike

  • Izlaz : 80 – 100 mm
  • Motor : 2.2 ~ 3.7 kW, 2-polni motor

 

Karakteristike: Pumpa sa “Vorteks” radnim kolom i mešalicom-agitatorom značajno i efikasno poboljšava upravljanje čvrstim materijama u medijumu koji se pumpa.