Proizvodi za zaštitu životne sredine

U oblasti zaštite životne sredine nudimo veoma efikasne proizvode

VISOKOKVALITETNI ADSORBENTI

U oblasti zaštite životne sredine nudimo veoma efikasne proizvode koji uspešno uklanjaju sve vrste ulja, naftnih derivata, ugljovodonika kao i agresivnih hemikalija sa svih vrsta površina (voda, zemljišta, industrijski podovi, benzinske pumpe, ..) kao i lako ispraljiva jedinjenja, neprijatne mirise iz vazduha u zatvorenim prostorima.

Proizvodi su 100 % netoksični „ECOFRIENDLY“ što omogućava široku primenu u svim granama industrije pa i u prehrambenoj.

Iz ove oblasti nudimo dva proizvoda:

Adsorbent ugljovodonika i agresivnih hemikalija :

Prečišćavanje kontaminiranog vazduha sa filterskom ispunom :

PROIZVODI ZA TRETMAN OTPADNIH I ZAGAĐENIH VODA

Za prečišćavanje otpadnih voda, jezera i ribnjaka nudimo proizvode koji predstavljaju najoptimalnije rešenje-najbolje dostupna tehnika „BAT“ (Best Available Technique) iz ove oblasti. Navedena biološko-enzimatska tehnologija je jedinstvena priprema prirodno nastalih mikrobnih kultura, enzima i mikrohraniva.

Prednost proizvoda i tehnologije u odnosu na druge:

  • Formulisani proizvod je efikasan u širokom pH i temperaturnom opsegu.
  • Nema genetski modifikovane mikroorganizme.
  • Predstavlja visoko koncentrisani prah koji smanjuje troškove prevoza i bezbednosne rizike.
  • Jednostavan je za primenu.
  • Bezbedan je za ljude, životinje i biljke, poseduje najstrože standarde
Female ecologist with laptop entering data about characteristics of polluted water and soil
View of dirty road and big puddles or river between polluted hills and industrial factories

Korišćenjem i upotrebom navedene tehnologije u okviru programa tretmana voda postiže se:

  • optimizovana degradacija organskog otpada u postrojenjima za treman otpadnih voda-biološka faza, uključujući fekaliju, krv i masti iz klanica životinja, mesa, živine i prerađivačke industrije.
  • Ubrzani metabolički procesi organskih komponenti u stajaćim lagunama ili bazenima za tretman, čak i pod uslovima slabog kiseonika.
  • Smanjuje ukupnu zapreminu mulja u lagunama i jezerima zahvaljujući poboljšanom biodegradacijom i povećanom formiranju flokova sa poboljšanim karakteristikama naslaga.
  • Smanjenje populacije patogenih bakterija u aerobnim i anaerobnim sistemima, čime se ublažavaju problemi sa mirisom.
  • Uspešno eliminisanje ugljovodonika iz kontaminiranih voda.

U zavisnosti od potreba i namena nudimo 3 proizvoda:

Tretman otpadnih voda:

Tretman vodenih površina:

Tretman ugljovodonik:

Cracked soil of lake shore