Muljne potapajuće pumpe

Zastupanje i distribucija svetskog Japanskog lidera muljnih potapajućih pumpi “TOYO PUMPS” koje se koriste u teškim uslovima rada kao što je u rudarstvu i industriji gde je prisutan visok procenat mulja, peska i šljunka u medijumu koji se pumpa.

Toyo pumpa cev puna mulja

Muljne potapajuće pumpe

Muljne pumpe primenjuju se upravo u situaciji u kojoj konvencionalne drenažne, kanalizacione pumpe otkazuju ili ne postižu očekivane rezultate zbog čestog zastoja i habanja.

Više od 70 godina dizajna, razvoja i proizvodnje više od 150 tipova muljnih pumpi, hiljade zadovoljnih kupaca širom sveta predstavlja najbolju reputaciju svrstavajući Toyo pumpe u najpouzdanije i najekonomičnije pumpe u Svetu.

Muljne potapajuće pumpe “TOYO PUMPS” primenjuju se na mestima gde je zamuljenost od 30 % do 70 % što je slučaj u rudarstvu, pripremi mineralnih sirovina, termoelektranama, metalurgiji, topionici, industriji i poljoprivredi.

Muljne potapajuće pumpe “TOYO PUMPS”

Predani Japanski profesionalci iz “TOYO PUMPS” uz bliske kontakte sa krajnjim korisnicima stalno poboljšavaju tehnologiju u oblasti potapajućih muljnih pumpi. Početni koncept potapajućih pumpi za velika opterećenja sa mešalicom proširen je na potapajuće pumpe sa aksijalnim protokom koji hlade motor, potapajuće ili nepotapajuće vertikalne i horizontalne pumpe tzv amfibije, pumpe za mešanje, pumpe za duboke vode, hidraulične pumpe i mešalice.

Muljne potapajuće pumpe “TOYO PUMPS” izrađenu su od visokokvalitetnih legura čelika sa 28 % hroma što je jedinstveno u svetu. Toliko procenat hroma (28 %) daje veliku otpornost na abraziju habajućih delova pumpi koji su u kontaktu sa muljem, peskom, kamenom kao što su kućište pumpe, radno kolo i agitator.

Sadržaj mulja, peska, šljunka i kamena može da bude i do 70 %, a krupnoća materijala koji se pumpa i do 120 mm.

Toyo pumpa u blatu

TOYO MULJNE POTAPAJUĆE PUMPE

GR SERIJA

Zamuljenost, (%)

30

Snaga, (kW)

2.2-22

Kapacitet optimalni, Q-opt (m3/h)

30 -192

Visina dizanja, H (m)

10-30

Veličina čvrstih čestica, (mm)

22-40

Izlaz, fi (mm)

75, 100, 150

Primena

– u preradjivačkim pogonima,

– pripremi mineralnih sirovina,

– odmuljavanje i odvodnjavanje u rudarstvu,

– odmuljavanje i odvodnjavanje u gradjevinarstvu, industriji i dr,

– čišćenje vodosabirnika, kanala, reni bunara,

– odmuljivanje pumpi za usisavanje sirove vode.

ET SERIJA

Zamuljenost, (%)

50

Snaga, (kW)

0.75-15

Kapacitet optimalni, Q-opt (m3/h)

6-120

Visina dizanja, H (m)

2-29

Veličina čvrstih čestica, (mm)

6-20

Izlaz, fi (mm)

50, 75, 100, 150

Primena

– u preradjivačkim pogonima,

– pripremi mineralnih sirovina,

– odmuljavanje, čišćenje i odvodnjavanje rezervoara za taloženje,

– odmuljivanje, čišćenje i odvodnjavanje radilišta u rudarstvu, gradjevinarstvu, industriji i dr,

– odmuljivanje, čišćenje i odvodnjavanje jama, vodosabirnika, kanala, reni bunara,

– odmuljavanje, čišćenje i odvodnjavanje rezervoara za taloženje,

– odmuljivanje pumpi za usisavanje sirove vode.

VH SERIJA - Amfibija

Zamuljenost, (%)

60

Snaga, (kW)

1.5-30

Kapacitet optimalni, Q-opt (m3/h)

12-210

Visina dizanja, H (m)

7-40

Veličina čvrstih čestica, (mm)

16-80

Izlaz, fi (mm)

50, 75, 100, 150

Primena

u preradjivačkim pogonima,

– u pripremi mineralnih sirovina, flotacijskim ćelijama,

– odmuljivanje pumpi za usisavanje sirove vode,

– odmuljivanje i čišćenje zamuljenih terena, radilišta u rudarstvu, gradjevinarstvu, industriji i dr,

– odmuljivanje jezera sa muljem i pepelom,

– odmuljivanje jama, odvodnjavanih objekata, flotacijskih jalovišta i dr,

– odmuljivanje i čišćenje vodosabirnika, kanala, reni bunara i dr,

– odmuljavanje rezervoara za taloženje u čeličanama.

DP SERIJA (3-10)

Zamuljenost, (%)

50

Snaga, (kW)

2.2-7.5

Kapacitet optimalni, Q-opt (m3/h)

30-60

Visina dizanja, H (m)

7-20

Veličina čvrstih čestica, (mm)

14-25

Izlaz, fi (mm)

75, 100

Primena:

 

u oblasti gde je potreban duži rad pumpe

 

– u preradjivačkim pogonima,

– pripremi mineralnih sirovina,

– odmuljivanje pumpi za usisavanje sirove vode,

– odmuljivanje i čišćenje zamuljenih terena, radilišta u rudarstvu, gradjevinarstvu, industriji i dr,

– odmuljivanje jezera sa muljem i pepelom,

– odmuljivanje jama, odvodnjavanih objekata, flotaciskih jalovišta,

– odmuljivanje vodosabirnika, kanala, reni bunara,

– odmuljavanje rezervoara za taloženje u čeličanama.

DP SERIJA (15-150)

Zamuljenost, (%)

60

Snaga, (kW)

11-110

Kapacitet optimalni, Q-opt (m3/h)

90-720

Visina dizanja, H (m)

8-40

Veličina čvrstih čestica, (mm)

35-120

Izlaz, fi (mm)

100, 150, 200, 250

Primena:

na mestima gde je potreban kapacitet za

 

– eksploataciju peska, šljunka,

– izgradnju pristaništa i luka na rekama, jezerima i morima,

– čišćenje prevodnica kod hidroelektrana,

– čišćenje kanala u industriji,

– čišćenje kanala za hladjenje vode u termoelektranama,

– odmuljivanje farmi,

– odmuljivanje potopljenih kopova,

– hidraulični transport,

– odvodnjavanje.

DPH SERIJA – hiraulične pumpe

Zamuljenost, (%)

70

Snaga, (kW)

11-220

Kapacitet optimalni, Q-opt (m3/h)

90-900

Visina dizanja, H (m)

8-40

Veličina čvrstih čestica, (mm)

35-120

Izlaz, fi (mm)

100, 150, 200, 250

Primena

na mestima gde je potreban kapacitet za

 

– eksploataciju peska, šljunka,

– izgradnju pristaništa i luka na rekama, jezerima i morima,

– čišćenje prevodnica kod hidroelektrana,

– čišćenje kanala u industriji,

– čišćenje kanala za hladjenje vode u termoelektranama,

– odmuljivanje farmi,

– odmuljivanje potopljenih kopova I jama,

– hidraulični transport,

– odvodnjavanje.

DPE SERIJA

Zamuljenost, (%)

60

Snaga, (kW)

2.2-55

Kapacitet optimalni, Q-opt (m3/h)

30-470

Visina dizanja, H (m)

7-30

Veličina čvrstih čestica, (mm)

14-60

Izlaz, fi (mm)

75, 100, 150, 200

Primena

– kanalizacioni sistemi,

– odmuljivanje farmi, čećerana, prehrambene industrije,

– postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

DPFS SERIJA

Zamuljenost, (%)

60

Snaga, (kW)

15-37

Kapacitet optimalni, Q-opt (m3/h)

60-120

Visina dizanja, H (m)

28-51

Veličina čvrstih čestica, (mm)

10-35

Izlaz, fi (mm)

100, 150

Primena

– u preradjivačkim pogonima,

– u pripremi mineralnih sirovina,

– čišćenje kanala za hladjenje vode u termoelektranama,

– odmuljivanje i odvodnjavanje zamuljenih terena, radilišta u rudarstvu, gradjevinarstvu, industriji,

– odmuljivanje reka, jezera, mora sa muljem i pepelom,

– odmuljivanje jama, odvodnjavanih objekata, flotacijskih jalovišta,

– odmuljivanje vodosabirnika, kanala, reni bunara,

– odmuljavanje rezervoara za taloženje u čeličanama.

DV SERIJA

Zamuljenost, (%)

60

Snaga, (kW)

2.2-110

Kapacitet optimalni, Q-opt (m3/h)

30-720

Visina dizanja, H (m)

7-40

Veličina čvrstih čestica, (mm)

14-120

Izlaz, fi (mm)

100, 150, 200, 250

Primena

na mestima gde je potreban kontiuniran i siguran rad

– u uklanjanju mulja iz šatova,

– u preradjivačkim pogonima,

– u pripremi mineralnih sirovina.

VHA SERIJA (pumpa i mikser)

Zamuljenost, (%)

60

Snaga, (kW)

2.2-22

Kapacitet optimalni, Q-opt (m3/h)

30-150

Visina dizanja, H (m)

7-20

Veličina čvrstih čestica, (mm)

25-60

Izlaz, fi (mm)

38, 75, 100, 125, 150

Primena

– mešalica sa više mlaznica, dokazano je da uspešno mešaju nataloženu čvrstu supstancu-mulj u visoko koncentrovanoj suspenziju gde mnogi drugi sistemi nisu uspeli. Moguće je i kasnije pumpanje navedenog koncentrovanog mulja istim.